Home


Allt hänger ihop när det kommer till hälsa och alla områden påverkar varandra.

Vilka områden som behöver fokus är personligt och när vi gör små förändringar så händer det mycket.


Mina hälsoverktyg:

  • Andning
  • Självkärlek
  • Rörelse
  • Tankesätt & Vanor
  • Stress & Återhämtning 
  • Näring


Jag erbjuder dig ett personligt upplägg efter dina enskilda behov och mål.

Betala in på ditt hälsokonto nu, så har du en buffert för framtiden!


Uppdragsgivare: Masesgården, Birkagården, Stockholms Stad, Slottsträdgården Ulriksdal, Högskolan Dalarna, Dala Vatten, Rättviks Kommun och Pastorat.


K - Kang´s
R -
Rådgivning

U - Utbildning

T - Träning