Home

Välkommen till 

Hälsa handlar om många delar som samspelar och vad just du behöver avgörs

av ditt aktuella hälsoläge.


Vilka områden som behöver fokus är personligt och genom små förändringar

inom olika områden händer stora saker över tid.


Mina hälsoverktyg:

  • Andning
  • Rörelse
  • Tankesätt & Vanor
  • Stress & Återhämtning 
  • Näring


Jag erbjuder dig ett personligt upplägg efter dina enskilda behov och mål.

Betala in på ditt hälsokonto nu, så har du en buffert för framtiden!


Uppdragsgivare: Masesgården, Birkagården, Slottsträdgården Ulriksdal,

Rättviks kommun och Rättviks pastorat


K - Kang´s
R -
Rådgivning

U - Utbildning

T - Träning